Laag BTW tarief

Laag BTW tarief 9%

 

Het stukadoren van woningen ouder dan 2 jaar valt onder het 9%-tarief.
Ook in 2019 is dit van toepassing.
Onder de regeling vallen ook het voorbereiden van het stukadoorwerk, voorbehandelingen en de gebruikte materialen.

 

Uw woning ouder dan 2 jaar?
Erg belangrijk om te weten is dat uw woning ouder dient te zijn dan 2 jaar.
Is dat het geval? Dan mag u gebruik maken van het verlaagd BTW-tarief.

Bovendien geldt het 9%-tarief voor het isoleren, schilderen, stukadoren, behangen en schoonmaken alleen als het om een woning gaat.

Dat wil zeggen: als die is bestemd voor permanente bewoning door particulieren. Hieronder vallen:
- woningen die tijdelijk leeg staan
- aanleunwoningen bij verzorgings- en verpleeginstellingen
- de ruimten in bejaarden-, verpleeg- en verzorgingsinstellingen die ter beschikking staan van de bewoners
- gemeenschappelijke ruimtes in gebouwen die door meer mensen bewoond worden
- studentenwoningen
- kloosters voor zover die in gebruik zijn voor permanente bewoning
- een tweede woning die permanent bewoond mag worden
- woonboten en woonwagens Hierbij gelden de voorwaarden dat de woonboot of woonwagen: - aangesloten moet zijn op voorzieningen, zoals gas, water en licht - bestemd is voor permanente bewoning door particulieren - uitsluitend bestemd is om duurzaam op 1 bepaalde plek te gebruiken als woning
- garages, schuren, serres, aan- en uitbouwen en tuinen die op hetzelfde perceel als de woning liggen
- garages die tot hetzelfde gebouwencomplex behoren als de woning
- panden die als woning en als bedrijfsruimte gebruikt worden, als meer dan 50% van het pand als particuliere woning gebruikt wordt. Het is daarbij niet relevant of het pand is gesplitst in appartementsrechten
Als het pand voor 50% of minder als particuliere woning gebruikt wordt, mag u alleen voor werkzaamheden in het woongedeelte het 9%-tarief toepassen
Niet als woning gelden:
- bedrijfsgebouwen en bedrijfsruimtes
- afzonderlijke garageboxen
- vakantiewoningen die niet permanent bewoond mogen worden
- hotels en pensions
- asielzoekerscentra
- ziekenhuizen
- internaten

www.destukadoor.com